Recipes — Dal

Gujarati Dal (Lentil Soup)

Dhreeti Khatri

Comments 3 Tags Dal, Dal Masala, Lentil Soup, Recipe

Gujarati Dal (Lentil Soup)
Learn how to make this delicious spicy Dal (Lentil Soup). This recipe uses our Dal Masala.